Vereniging AVANT

avant-logoIn de tweede helft van 2000 hebben de twee grote thuiszorgorganisaties en de koepels van verpleeghuizen en van verzorgingshuizen in de regio (SaVeBo, Savel, VeRve en VVZ) het initiatief genomen tot de oprichting van de vereniging AVANT op 20 februari 2002 als regionale vereniging van aanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Zuid-Holland Noord.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief goede thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in de regio Zuid-Holland Noord. Daartoe voert de vereniging onder meer overleg met externe partijen zoals Care2Care, Sleutelnet, Transmuralis, het Zorgkantoor ZHN en Zorgbelang over algemene en actuele thema’s.

Ulixis ondersteunt AVANT al sinds eind 2006 met het voeren van het ambtelijk secretariaat.

Het secretariaat van AVANT is te bereiken onder:
Telefonisch > 06 – 152 78 117
E-mail > vereniging-avant@ulixis.nl
Post > Postbus 26, 2220 AA Katwijk